For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

دانشجویان تحت راهنمایی تحصیلی

Grade: 
Bachelor

دانشجویان تکنولوژی ورودی 1387

1

8700593

موذني نجمه

2

8702823

امين زاده هرندي زهرا

3

8703623

بني طباء سيده نوشين

4

8703693

بهادري الهه

5

8703723

بهاري نوشين

6

8703963

پسنديده پور اعظم

7

8704693

جعفري راضيه

8

8705213

حاج رسوليها ريحانه

9

8705833

حيدرپورشهرضا فرشته

10

8706493

خيرخواه برزكي پروانه

11

8707003

ذهبي عمروآبادي سعيدرضا

12

8707163

رجائي الهه

13

8707363

رحيمي بافراني مرضيه

14

8708013

رئيسي فيل آبادي فاطمه

15

8708123

زارعي سنابادي مرضيه

16

8709733

شهرام فروز فاطمه

17

8710833

عابدي زيبا

18

8710983

عباسي محمد

19

8711443

علامي نيا نگار

20

8711613

عمادي بلمكي مينا

21

8711653

عنايتي فرزانه

22

8712663

قانع نازنين

23

8712733

قبادي محمدجواد

24

8713723

ابراهيمي منش ابراهيم

25

8713933

گل سرخي اصفهاني رسول

26

8715543

ملاكريمي خوزاني مريم

27

8715683

منتظمي پريسا

28

8715883

موسوي محمدي اكرم السادات

29

8715893

موسوي معين نيايش سادات

30

8715913

موسويان سيدمحسن

31

8716363

مينائي فرزانه

32

8716743

نعمت الهي صنم

33

8717073

واشقاني فراهاني علي

34

8717163

هادي منيره

دانشجویان پوشاک ورودی 1389

1

8912663

احمدي محمدآبادي زهرا

2

8912993

اسكندرنيا غزاله

3

8914203

ايزدي سميرا

4

8915383

پرويزي حديثه

5

8916073

جانثاري لاداني الهام

6

8916733

حاجي حيدري ورنوسفادراني حكيمه

7

8917173

حسيني دهكردي سيده سارا

8

8918213

درخشاني دستجردي زهره

9

8918423

دهقان مريم

10

8919583

روحاني سيده طاهره

11

8919673

روشني نسرين

12

8920413

سعادت نيا زهرا

13

8920943

سيدنا فاطمه

14

8921553

شكريان ريحانه

15

8922263

صالحي مريم

16

8922923

طباطبائيان بهار

17

8924433

فخاري زهرا

18

8925073

قدرجاني زاده الهام

19

8925163

قرباني چم گهريزي مريم

20

8925563

كاظميون نجف آبادي الهه

21

8925873

كريمي آذر

22

8927193

مديري همدان ياسمن

23

8927393

مزروعي هاجر

24

8928403

مهدوي ورپشتي آرزو

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی